[صفحه اصلی ]    

فهرست مقالات


، ۱۳۸۷، جلد ۱۸، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی اثرات دی بنزو -۱۸- کراون-۶ بر کلنی زايی سلولهای مغز قرمز استخوانموش نژاد Balb/C در شرايط in vitro ۱۳۹۱/۸/۱۷ بررسی نشده Get XML Data ۲۳۱ بار
۲ بررسی اثرات حفاظتی تنگستات سديم برپانکراس موش های صحرايی نر ديابتی و تغييرات هيستوپاتولوژيکی متعاقب آن ۱۳۹۱/۸/۱۷ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۷ بار
۳ مطالعه آپوپتوز در بافت اپی ديديم پس از کريپتورکيديسم تجربی يک طرفه در موش صحرايی بالغ ۱۳۹۱/۸/۱۷ بررسی نشده Get XML Data ۹۷ بار
۴ بررسی نقش تمرينات تعادلی با تکيه برتقويت گيرنده های پروپريوسپتيو بر عملکرد تعادل ديناميکی و روند بيماری اسکوليوسيز ايديوپاتيک خفيف ۱۳۹۱/۸/۱۷ بررسی نشده Get XML Data ۲۷۳ بار
۵ بررسی فراوانی بيماری سلياک در افراد مبتلا به ديابت نوع يک با استفاده از آزمون آنتی بادی ترانس گلوتاميناز بافتی ۱۳۹۱/۸/۱۷ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۲ بار
۶ بررسی تاثير استفاده از درمان حمايتی بر ميزان درد و نتايج ليبر زنان باردار نولی پار مراجعه کننده به بيمارستان فاطميه شاهرود در سال ۱۳۸۴-۱۳۸۲ ۱۳۹۱/۸/۱۷ بررسی نشده Get XML Data ۱۳۲ بار
۷ بررسی حداقل سن بارداری جهت تولد نوزاد پيش از موعد با حداکثر ميزان بقا و تطابق آن با آيات قرآن مجيد ۱۳۹۱/۸/۱۷ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۱ بار
۸ بررسی کارايی و عوارض بستن ديستال وريد در فيستول‌های شريانی وريدی ناحيه انفيه‌دان تشريحی (snuff box) در مقايسه با عدم بستن آن در بيماران مبتلا به نارسايی مزمن کليوی ۱۳۹۱/۸/۱۷ بررسی نشده Get XML Data ۱۹۴ بار
۹ پيشگيری از انتقال عفونت در واحدهای سرپايی زنان و مامايی شهر تبريز (تجربه مداخله آموزشی) ۱۳۹۱/۸/۱۷ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۳ بار
۱۰ بررسی آگاهی پرستاران در رابطه با احتياط های استاندارد و ايزولاسيون ۱۳۹۱/۸/۱۷ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۳ بار
۱۱ بررسی عوامل موثر در همسرآزاری در زنان ارجاع شده به مرکز پزشکی قانونی کرج در سال ۱۳۸۴ ۱۳۹۱/۸/۱۷ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۴ بار
۱۲ تعيين ارزش تشخيصی سونوگرافی در افتراق ضايعات فضاگير کبدی در مقايسه با پاتولوژی ۱۳۹۱/۸/۱۷ بررسی نشده Get XML Data ۲۶۹ بار
برگشت به صفحه اول پایگاه   |   برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات

Academic Journals Monitor
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 3638