[صفحه اصلی ]    
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره پایگاه::
بانک‌های اطلاعاتی::
مقالات و مطالب علمی::
پشتیبانی از نشریات::
اخبار و رویدادها::
عضویت در پایگاه::
ارتباط با سامانه::
::
موسسه دانش آفرند زيستاژن
:: مشاهده نویسنده ::
ردیف کد كد ملی نام خانوادگی فارسی نام خانوادگی XML مشاهده
123152 123160 9223372036854775807 دکتر پروين ديباج‌نيا Parvin Dibajnia Get XML Data View Profile
123154 123161 9223372036854775807 زهرا قيدر Zahra Gheidar Get XML Data View Profile
123156 123162 9223372036854775807 زهرا عابدينی Zahra Abedini Get XML Data View Profile
123158 123163 9223372036854775807 مريم موسوی‌لطفی Maryam Mousavi Lotfi Get XML Data View Profile
123160 123164 9223372036854775807 فريبا پرويزی Fariba Parvizi Get XML Data View Profile
123162 123165 9223372036854775807 دکتر انوش دهنادی مقدم Anoosh Dehnadi Moghadam Get XML Data View Profile
123164 123166 9223372036854775807 دکتر شاهرخ يوسف‌زاده چابک Shahrokh Yousefzade Chabok Get XML Data View Profile
123166 123167 9223372036854775807 فاطمه رمضانی Fatemeh Ramezani Get XML Data View Profile
123168 123168 9223372036854775807 دکتر احسان کاظم‌نژاد ليلی Ehsan Kazemnejd Leili Get XML Data View Profile
123170 123169 9223372036854775807 ويدا رحيمی Vida Rahimi Get XML Data View Profile
123172 123170 9223372036854775807 دکتر زهرا حسامی Zahra Hessami Get XML Data View Profile
123174 123171 9223372036854775807 دکتر سعيد فلاح‌تفتی Saeed FalahTafti Get XML Data View Profile
123176 123172 9223372036854775807 دکتر مهشيد آريانپور Mahshid Aryanpur Get XML Data View Profile
123178 123173 9223372036854775807 دکتر غلامرضا حيدری Gholam Reza Heydari Get XML Data View Profile
123180 123174 9223372036854775807 سميّه سادات مکّيان Sommayeh Sadat MacKean Get XML Data View Profile
123182 123175 9223372036854775807 دکتر حسين اسکندری Hossein Eskandari Get XML Data View Profile
123184 123176 9223372036854775807 دکتر احمد برجعلی Ahmad Borjali Get XML Data View Profile
123186 123177 9223372036854775807 دل آرام قدسی Delaram Ghodsi Get XML Data View Profile
123188 123178 9223372036854775807 معصومه حيدری Get XML Data View Profile
123190 123179 9223372036854775807 خليلی حسين Get XML Data View Profile
123192 123180 9223372036854775807 مجتهدزاده مجتبا Get XML Data View Profile
123194 123181 9223372036854775807 اويسی محمدرضا Get XML Data View Profile
123196 123182 9223372036854775807 توکلی فيروزه Get XML Data View Profile
123198 123183 9223372036854775807 احمدی نايب علی Get XML Data View Profile
123200 123184 9223372036854775807 دمراج فاطمه السادات Get XML Data View Profile
123202 123185 9223372036854775807 آگاه مهوش Get XML Data View Profile
123204 123186 9223372036854775807 صادقی حسين Get XML Data View Profile
123206 123187 9223372036854775807 ولائی ناصر Get XML Data View Profile
123208 123188 9223372036854775807 رودنشين فاطمه Get XML Data View Profile
123210 123189 9223372036854775807 اسفرجانی فاطمه Get XML Data View Profile
123212 123190 9223372036854775807 گلستان بنفشه Get XML Data View Profile
123214 123191 9223372036854775807 رسولی بهاره Get XML Data View Profile
123216 123192 9223372036854775807 روستايی روشنک Get XML Data View Profile
123218 123193 9223372036854775807 درخشانی کتيبه Get XML Data View Profile
123220 123194 9223372036854775807 صداقت کتايون Get XML Data View Profile
123222 123195 9223372036854775807 مناهجی هما Get XML Data View Profile
123224 123196 9223372036854775807 نوايی ليدا Get XML Data View Profile
123226 123197 9223372036854775807 اسديان حسين Get XML Data View Profile
123228 123198 9223372036854775807 عنبری محمدعلی Get XML Data View Profile
123230 123199 9223372036854775807 ظهيرالدين عليرضا Get XML Data View Profile
123232 123200 9223372036854775807 حسينی سيدمحمد Get XML Data View Profile
123234 123201 9223372036854775807 سمنانی يوسف Get XML Data View Profile
123236 123202 9223372036854775807 هاديان زهرا Get XML Data View Profile
123238 123203 9223372036854775807 عقابی فيروز Get XML Data View Profile
123240 123204 9223372036854775807 زرگری زاده احد Get XML Data View Profile
123242 123205 9223372036854775807 شيرازيان جمشيد Get XML Data View Profile
123244 123206 9223372036854775807 ظهرابی علی Get XML Data View Profile
123246 123207 9223372036854775807 يادگاری داود Get XML Data View Profile
123248 123208 9223372036854775807 محمدعلی زاده بختوری افشين Get XML Data View Profile
123250 123209 9223372036854775807 اسدی بهرام Get XML Data View Profile
صفحه 2464 از 3564     
Academic Journals Monitor
Persian site map - English site map - Created in 0.155 seconds with 732 queries by yektaweb 3479