:: مشاهده نویسنده ::
ردیف کد كد ملی نام خانوادگی فارسی نام خانوادگی XML مشاهده
2 10 9223372036854775807 قمصری Ghamsari Get XML Data View Profile
4 11 9223372036854775807 کيهانی Keyhani Get XML Data View Profile
6 12 9223372036854775807 گل خو Golkhoo Get XML Data View Profile
8 13 9223372036854775807 مقصودی Maghsoudi Get XML Data View Profile
10 14 9223372036854775807 خليل پور Khalilpour Get XML Data View Profile
12 15 9223372036854775807 کمالی Kamali Get XML Data View Profile
14 16 9223372036854775807 زين الدينی Zeinoddini Get XML Data View Profile
16 17 9223372036854775807 حجازی Hejazi Get XML Data View Profile
18 18 9223372036854775807 سيوفی خوجينه Sioofy Khojine Get XML Data View Profile
20 19 9223372036854775807 رحيمی Rahimi Get XML Data View Profile
22 20 9223372036854775807 طالبی Talebi Get XML Data View Profile
24 21 9223372036854775807 سيفی Saifi Get XML Data View Profile
26 22 9223372036854775807 پورشفيع Pourshafie Get XML Data View Profile
28 23 9223372036854775807 دين پرست جديد Dinparast Djadid Get XML Data View Profile
30 24 9223372036854775807 فروزش Forouzesh Get XML Data View Profile
32 25 9223372036854775807 کريمی Karimi Get XML Data View Profile
34 26 9223372036854775807 رييسی Raeisi Get XML Data View Profile
36 27 9223372036854775807 حسن زهی Hassan-Zehi Get XML Data View Profile
38 28 9223372036854775807 ذاکری Zakeri Get XML Data View Profile
40 29 9223372036854775807 غريب ناصری Gharib Naseri Get XML Data View Profile
42 30 9223372036854775807 مرد Mard Get XML Data View Profile
44 31 9223372036854775807 بدوی Badavi Get XML Data View Profile
46 32 9223372036854775807 غفاری Ghaffari Get XML Data View Profile
48 33 9223372036854775807 مجاب Mojab Get XML Data View Profile
50 34 9223372036854775807 Remram Remram Get XML Data View Profile
52 35 9223372036854775807 عطاری Attari Get XML Data View Profile
54 36 9223372036854775807 Ababou Ababou Get XML Data View Profile
56 37 9223372036854775807 زمانی Zamani Get XML Data View Profile
58 38 9223372036854775807 صبوری قناد Sabouri Ghannad Get XML Data View Profile
60 39 9223372036854775807 عباس زادگان Abbaszadegan Get XML Data View Profile
62 40 9223372036854775807 ولايتی Velayati Get XML Data View Profile
64 41 9223372036854775807 توسلی Tavasoli Get XML Data View Profile
66 42 9223372036854775807 دادخواه Dadkhah Get XML Data View Profile
68 43 9223372036854775807 فتوحی Fotouhi Get XML Data View Profile
70 44 9223372036854775807 سليمانجاهی Soleimanjahi Get XML Data View Profile
72 45 9223372036854775807 روستايی Roostaee Get XML Data View Profile
74 46 9223372036854775807 دليمی اصل Dalimi Asl Get XML Data View Profile
76 47 9223372036854775807 راهب Raheb Get XML Data View Profile
78 48 9223372036854775807 نقدی Naghdi Get XML Data View Profile
80 49 9223372036854775807 Flint Flint Get XML Data View Profile
82 50 9223372036854775807 منصوری Mansouri Get XML Data View Profile
84 51 9223372036854775807 شفيعی نيک Shafiee-Nick Get XML Data View Profile
86 52 9223372036854775807 پارسايی Parsaee Get XML Data View Profile
88 53 9223372036854775807 سيدی Seyedi Get XML Data View Profile
90 54 9223372036854775807 صابری Saberi Get XML Data View Profile
92 55 9223372036854775807 صادقيان Sadeghian Get XML Data View Profile
94 56 9223372036854775807 Jamil Javed Get XML Data View Profile
96 57 9223372036854775807 Javed Jamil Get XML Data View Profile
98 58 9223372036854775807 رضايی زارچی Rezaei-Zarchi Get XML Data View Profile
100 59 9223372036854775807 کلانتر Kalantar Get XML Data View Profile
صفحه 1 از 3564    
اولین
قبلی
1
...
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه پایش نشریات علمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Academic Journals Monitor

Designed & Developed by : Yektaweb