سامانه پایش نشریات علمی- رویدادهای جانبی
نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

جداول نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی/ تبریز و تهران در صدر جدول
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال 89 را اعلام و 24 مرکز تحقیقاتی حائز رتبه را معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ارزشیابی اعلام شده از سوی گروه نظارت و ارزشیابی معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، 24 مرکز تحقیقاتی توانسته اند در مقایسه با مراکز تحقیقاتی هم رده خود بهترین عملکرد را داشته باشند. مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در دو گروه بالینی و علوم پایه و بر اساس ردیف مستقل بودجه و با سابقه فعالیت مورد نظر درجه بندی شده اند.
همچنین امتیاز ارزشیابی سال 1389 و نمره Z مراکز تحقیقاتی، امتیاز شاخص تولید دانش، امتیاز شاخص ظرفیت سازی و امتیاز شاخص طرحهای تحقیقاتی نیز در نظر گرفته شده است.
منبع و ادامه خبر:
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1414839
نشانی مطلب در وبگاه سامانه پایش نشریات علمی:
http://ajm.ir/find.php?item=1.63.11.fa
برگشت به اصل مطلب